Nils ANDERSSON
1817–1865, Sweden

Also known as: NA, NAN

Name Nils ANDERSSON
Birth 1817, Sweden
Died 1865, Sweden

Nils Andersson, he became a professor at the Academy. At first, he made history and genre paintings with motifs from the Bible, Scandinavian fairy tales and myths, and from Swedish history. In recent years, he painted mostly landscapes and roads with animals and figures. He was called \"the Swedish country road painters\".

Source: Composed of a variety of sources from the internet.

Nils Andersson blev professor vid akademien. Till en början gjorde han genre- och historietavlor med motiv från bibeln, nordiska sagor och myter samt ur svensk historia. Under senare år målade han mest landskap och vägar med djur och figurer. Han kallades ”den svenske landsvägens skildrare”.

Källa: Sammansatt av olika källor från internet.