Ola BILLGREN
1940–2001, Denmark/Sweden

Name Ola BILLGREN
Birth 1940, 5/1, Denmark
Died 2001, 4/11

Ola Billgren lärde sig tidigt att måla. Han föddes 1940 i Köpenhamn, och både hans mamma och pappa var konstnärer. Snart hade han övat upp en teknik som tillät honom att röra sig obehindrat mellan väsensskilda uttryckssätt. Hans måleri visar på en briljans och skicklighet som är få förunnad. Men som all raffinerad teknik var den stundom en fenomenal möjlighet och stundom ett hinder. Den sporrade honom att reflektera över avbildningens natur.

Billgren öppnade tidigt sin konst för den flod av bilder och uttryck som samtidskulturen producerar. Massmedia, reklam, konst och modefoto - bilder som redan fanns. Mot slutet av 1950-talet prövade han efterkrigstidens abstrakta modernism men övergav den lika snart. Billgren sökte motsatsen till det utlevande och påtvingat subjektiva. Han ville pröva att se verkligheten som den är, eller för att låna konstnärens egna ord: att låta ett material berätta om sig självt.

Från 1960-talet och framåt fick fotografiet en framträdande plats i Ola Billgrens bildskapande. Ofta har man beskrivit hans måleri som fotorealistiskt, det vill säga verklighetstroget och knivskarpt likt ett fotografi. Sättet att beskära bilderna som snapshots ger känslan av att för ett ögonblick få inblick i någon annans verklighet. Det är gåtfullt, något bortom språket. Som i en dröm.

Source: http://www.modernamuseet.se/v4/templates/template1.asp?id=2237

Sommar by Ola BILLGREN

Sommar (-69)

Price SEK 1,800,000 (€183,690)
Estimated SEK 1,200,000–1,500,000
Interiör by Ola BILLGREN

Interiör (-71)

Price SEK 420,000 (€47,649)
Estimated SEK 450,000–500,000
Från Hadrianus Villa by Ola BILLGREN

Från Hadrianus Villa (2000)

Price SEK 18,000 (€2,042)
Estimated SEK 8,000–10,000
Kärleksakt by Ola BILLGREN

Kärleksakt (-71)

Price SEK 1,300 (€158)
Estimated SEK 1,000
Mansansikte by Ola BILLGREN

Mansansikte (-84)

Price SEK 2,400 (€270)
Estimated SEK 2,000
Urania by Ola BILLGREN

Urania (-92)

Price SEK 11,500 (€1,263)
Estimated SEK 8,000–10,000
Cityscape by Ola BILLGREN

Cityscape (-87)

Price SEK 20,000 (€2,197)
Estimated SEK 12,000–15,000
Untitled by Ola BILLGREN

Untitled (-91)

Price SEK 170,000 (€18,673)
Estimated SEK 200,000–250,000
Untitled by Ola BILLGREN

Untitled

Price SEK 890,000 (€97,758)
Estimated SEK 1,000,000–1,200,000
Kärleksakt by Ola BILLGREN

Kärleksakt (-70)

Price SEK 1,715 (€188)
Estimated SEK 1,500
Landskap by Ola BILLGREN

Landskap (1998)

Price SEK 13,000 (€1,418)
Estimated SEK 8,000–10,000
Park - Skymning by Ola BILLGREN

Park - Skymning (-91)

Price SEK 105,000 (€11,723)
Estimated SEK 100,000–125,000
Figurscen by Ola BILLGREN

Figurscen (-60)

Price SEK 7,500 (€837)
Estimated SEK 4,000–5,000
Ansikte - S.l. by Ola BILLGREN

Ansikte - S.l. (-95)

Price SEK 240,000 (€26,796)
Estimated SEK 125,000–150,000
Kvinna I Museiinterör by Ola BILLGREN

Kvinna I Museiinterör (1992)

Price SEK 4,800 (€536)
Estimated SEK 4,000–6,000
Komposition by Ola BILLGREN

Komposition (-74)

Price SEK 4,000 (€457)
Estimated SEK 1,500
Ur Opera Serien by Ola BILLGREN

Ur Opera Serien (-86)

Price SEK 200,000 (€21,256)
Estimated SEK 180,000–200,000
Voice by Ola BILLGREN

Voice (-97)

Price SEK 120,000 (€12,754)
Estimated SEK 80,000–100,000
Cadmium Complex Ii by Ola BILLGREN

Cadmium Complex Ii (-93)

Price SEK 150,000 (€16,292)
Estimated SEK 150,000–175,000
Interiör by Ola BILLGREN

Interiör (-71)

Price SEK 18,000 (€1,955)
Estimated SEK 12,000–15,000
Antiken by Ola BILLGREN

Antiken (-72)

Price SEK 18,000 (€1,955)
Estimated SEK 8,000–10,000
Annikka by Ola BILLGREN

Annikka (-96)

Price SEK 170,000 (€18,437)
Estimated SEK 100,000–125,000
Untitled, by Ola BILLGREN

Untitled, (2001)

Price SEK 7,500 (€813)
Estimated SEK 5,000–6,000
Målaren Brice Marden by Ola BILLGREN

Målaren Brice Marden (-93)

Price SEK 9,500 (€1,030)
Estimated SEK 12,000–15,000
Untitled, by Ola BILLGREN

Untitled, (-62)

Price SEK 32,000 (€3,470)
Estimated SEK 30,000–40,000
Interiör by Ola BILLGREN

Interiör (1958)

Price SEK 2,000 (€205)
Estimated SEK 3,000
Ett Skärgårdsdrama by Ola BILLGREN

Ett Skärgårdsdrama (1981)

Price SEK 4,200 (€419)
Estimated SEK 1,000–2,000
Grekiskt Landskap by Ola BILLGREN

Grekiskt Landskap (1987)

Price SEK 60,000 (€5,739)
Estimated SEK 80,000–100,000
Klassiskt Tema by Ola BILLGREN

Klassiskt Tema (1982)

Price SEK 220,000 (€21,043)
Estimated SEK 175,000–200,000
Utan Titel by Ola BILLGREN

Utan Titel (1985)

Price SEK 20,000 (€1,932)
Estimated SEK 15,000–18,000
La Place Du Furstenberg I by Ola BILLGREN

La Place Du Furstenberg I (1992)

Price SEK 180,000 (€17,384)
Estimated SEK 125,000–150,000
Snöflingor by Ola BILLGREN

Snöflingor (1985)

Price SEK 130,000 (€12,555)
Estimated SEK 80,000–100,000
Ansikte Sl by Ola BILLGREN

Ansikte Sl (1995)

Price SEK 0 (€0)
Estimated SEK 125,000–150,000
Den Bästa Lavering Jag Gjort by Ola BILLGREN

Den Bästa Lavering Jag Gjort (1969)

Price SEK 16,000 (€1,495)
Estimated SEK 6,000–8,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy