Ola BILLGREN
1940–2001, Denmark/Sweden

Name Ola BILLGREN
Birth 1940, 5/1, Denmark
Died 2001, 4/11

Ola Billgren lärde sig tidigt att måla. Han föddes 1940 i Köpenhamn, och både hans mamma och pappa var konstnärer. Snart hade han övat upp en teknik som tillät honom att röra sig obehindrat mellan väsensskilda uttryckssätt. Hans måleri visar på en briljans och skicklighet som är få förunnad. Men som all raffinerad teknik var den stundom en fenomenal möjlighet och stundom ett hinder. Den sporrade honom att reflektera över avbildningens natur.

Billgren öppnade tidigt sin konst för den flod av bilder och uttryck som samtidskulturen producerar. Massmedia, reklam, konst och modefoto - bilder som redan fanns. Mot slutet av 1950-talet prövade han efterkrigstidens abstrakta modernism men övergav den lika snart. Billgren sökte motsatsen till det utlevande och påtvingat subjektiva. Han ville pröva att se verkligheten som den är, eller för att låna konstnärens egna ord: att låta ett material berätta om sig självt.

Från 1960-talet och framåt fick fotografiet en framträdande plats i Ola Billgrens bildskapande. Ofta har man beskrivit hans måleri som fotorealistiskt, det vill säga verklighetstroget och knivskarpt likt ett fotografi. Sättet att beskära bilderna som snapshots ger känslan av att för ett ögonblick få inblick i någon annans verklighet. Det är gåtfullt, något bortom språket. Som i en dröm.

Source: http://www.modernamuseet.se/v4/templates/template1.asp?id=2237