Olle BONNIÉR
1925–2016, USA/Sweden

Also known as: OB

Name Olle BONNIÉR
Birth 1925, USA
Died 2016, 7/3, Sweden

Olle Bonnier studied at the Technical School, and at the Isaac Grünewald\'s painting school. His paintings are characterized during the 40th century by the elements of early Cubism. In the 50s he released a more lyrical paintings. In 1974 he traveled to Central America and Mexico. He teaches in Xalapa, Mexico. In 1980 he bought a studio in New York, USA.
Represented: National Museum in Stockholm, Moderna Museet in Stockholm, Gothenburg Museum of Art, Malmö Museum and Museum of Norrköping.

Source: Composed of a variety of sources from the internet.

Olle Bonnier studerade vid Tekniska skolan, och vid Isaac Grünewalds målarskola. Hans måleri kännetecknas under 40-talet av inslag av tidig kubism. På 50-talet övergår han till ett mer lyriskt måleri. 1974 reser han till Centralamerika och Mexico. Han undervisar i Xalapa i Mexico. 1980 skaffar han sig en ateljé i new York, USA.

Utställningar:
Ung Konst på Färg och Form 1947 och Réalités Nouvelles i Paris, 1948, 1949 och 1951. Galleri Blanche, Konkret 1949. Galerie Denise René, L`art suédois 1953. Separatutställning i Mexico City 1978. Thielska Galleriet 1982. Konstakademien i Stockholm, en stor utställning 1995.
Offentlig utsmyckning: väggmålning, Sagan om ljuset, Blåsboskolan i Västerås, 1952-1954. Väggmålning i Svenska Bostäders kontorshus i Vällingby 1954-1955, väggmålning, stucco lustro, i Astras matsal i Södertälje 1955-1956, väggmålning, Lek i regn, Fornbackaskolan i Södertälje 1972-1973. En reief, Pelota för GIH i Stockholm 1979-1980.
Ljusspel och dekor till baletten Spel för 8, 1962 i samarbete med Karl Birger Blomdahl och Birgit Åkesson.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum och Norrköpings museum.

Källa: Sammansatt av olika källor från internet.