Olle ‘Droppen’ ERIKSSON
1939, Sweden

Name Olle ‘Droppen’ ERIKSSON
Birth 1939, Sweden
Lived & Active In Grums I Värmland, Sweden

Olle Eriksson is autodidact. He has had some forty exhibitions in Stockholm and Copenhagen. His paintings have an attraction to the romantic surrealist style. Characteristic of his art is that in the paintings are always stressing the importance of water, which he symbolizes with water drops. He represented in many of Sweden\'s municipalities and in Copenhagen.

Olle \"Droppen\" Eriksson är autodidakt. Han har haft ett fyrtiotal utställningar bland annat i Stockholm och Köpenhamn. Hans målningar har en dragning åt den romantisk-surrealistiska stilen. Utmärkande för hans konst är att i målningarna finns alltid betoning av vattnets betydelse, som han symboliserar med vattendroppar. Han är representerad i många av Sveriges kommuner samt i Köpenhamn.