Olof ‘Olle’ ÅGREN
1874–1962, Sweden

Also known as:

Name Olof, Casimir ‘Olle’ ÅGREN
Birth 1874, Sweden
Died 1962, Sweden

Olof Ågren studied at the Art Academy, and in Berlin, Paris and Italy. He painted motifs and port city images with a touch of Italian-century art in 1300.
Represented: Modern Museum in Stockholm, Karlstad, Thiel Gallery, Prince Eugen Waldemarsudde Stockholm, Västerås Museum, Museum of Norrköping.

Olof Ågren studerade vid Konstakademien, samt i Berlin, Paris och Italien. Han målade stadsmotiv och hamnbilder med inslag av italienskt 1300-talskonst.
Representerad:
Moderna Muséet i Stockholm, Karlstad, Thielska galleriet, Prins Eugens Waldemarsudde Stockholm, Västerås museum, Norrköpings museum.