Olof THUNMAN
1879–1944, Sweden

Also known as: OT

Name Jacob, Olof, Magnus THUNMAN
Birth 1879, 11/2, Sweden
Died 1944, 23/10, Sweden

Olof Thunman studerade vid Konstakademien. Han har utfört landskap med motiv från mellersta Sverige. Han undervisade Evert Taube i konst och poesi. Bland hans dikter kan nämnas den populära ”Vi går över daggstänkta berg”.
Representerad: Upplands museum, Uppsala studentkår och Uppsala regemente.

Source: Art Signature Dictionary