Oscar BJÖRCK
1860–1929, Sweden

Also known as: OB

Name Gustaf, Oscar, BJÖRCK
Birth 1860, Sweden
Died 1929, Sweden

Gustaf Oscar Björck studerade vid Konstakademien. Företog resor till Frankrike, Tyskland och Italien. Han har målat landskap, ofta med parkmotiv. Han var professor vid Konstakademien 1898-1925. Han var kommissarie för konstavdelningen vid Stockholmsutställningen 1897 och vid Baltiska utställningen 1914, samt för den svenska utställningen i London 1924.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs museum och Malmö Museum.