Oscar REUTERSVÄRD

Oscar REUTERSVÄRD
1915–2002, Sweden