Oscar REUTERSVÄRD

Oscar REUTERSVÄRD

1915–2002, Sweden

Name Oscar REUTERSVÄRD
Birth 1915, 29/11, Sweden
Died 2002, 2/2, Sweden

Oscar Reutersvärd was born in 1915 in Stockholm. He was trained in arts by russian immigrant professor of Academy of Arts in St.Petersburg Michael Katz.
He created the first impossible triangle out of a series of cubes in 1934. For years of painting artist had created more than 2500 impossible figures. All of his figures are represented in parallel (japanese) perspective in it's puriest form only with blocks.
Oscar Reutersvärd is a professor of Art History and Theory at Lund University (Sweden), founder in 1950 and fellow of the International Association of Art Critics IAAC, fellow of the American Association for Aesthetics and of the Societé de l'Art Francais. Professor Reutersvärd is a regular contributor to the American Journal of Aesthetics and Art Criticism, Gazettes des Beaux-Arts and D'ars and has published numerous papers and articles on the utopists of architecture and paintings from the time of the French Revolution and on the abstract sculpture and painting movements of the twentieth century.
In 1980 a series of postage stamps with three figures of Oscar Reutersvärd was printed in Sweden.

Source: http://im-possible.info/

Oscar Reutersvärd, föddes 1915 i Stockholm och dog 2002 i Lund. Bildkonstnär och skulptör, sedermera professor. Han var elev hos Otte Sköld, och Otto G Carlsund i Stockholm och i Paris studerade han för Fernand Léger. En lärotid om vilken han själv säger, ”Genom min skolning under Otto G Carlsund och Fernand Léger är jag en representant för de puristiska ideologierna. I mina kedjor och "omöjliga figurer" uppfylls purismens krav på klarhet, precision och principförankring. Men på ett bakvänt sätt.” 1953 blev Reutersvärd docent vid Stockholms universitet och 1964 professor i konsthistoria med konstteori vid Lunds universitet. Han är idag representerad på Moderna Muséet i Stockholm, Centre Pompidou i Paris, Musée des beaux-arts i Rouen och Nasjonalgalleriet i Oslo för att nämna några institutioner. Han själv räknade sig till ”pionjärerna inom "de omöjliga figurernas" laboratorievärld.” Och i sitt konstnärskap skapade han mycket riktigt bilder av geometriska figurer som gick emot trigonometrins och perspektivens grundlagar.

Source: www.bukowskis.com

Solnedgång by Oscar REUTERSVÄRD

Solnedgång

Price SEK 5,000 (€527)
Estimated SEK 6,000–8,000
(6)

(6) "faraoner, Gudar Och Gudinnor"

Price SEK 4,000 (€467)
Estimated SEK 6,000
Havet 3 by Oscar REUTERSVÄRD

Havet 3

Price SEK 2,400 (€272)
Estimated SEK 3,000
Omöjlig Figur by Oscar REUTERSVÄRD

Omöjlig Figur

Price SEK 27,000 (€3,015)
Estimated SEK 10,000–12,000
(5) Perspective Japonaise by Oscar REUTERSVÄRD

(5) Perspective Japonaise

Price SEK 1,200 (€115)
Estimated SEK 2,000

Omöjlig Figur

Price SEK 800 (€77)
Estimated SEK 1,500
(3+3) Omöjliga Figurer by Oscar REUTERSVÄRD

(3+3) Omöjliga Figurer

Price SEK 2,100 (€205)
Estimated SEK 2,000
Perspective Japonais by Oscar REUTERSVÄRD

Perspective Japonais

Price SEK 6,500 (€613)
Estimated SEK 5,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy