Oskar HULLGREN
1869–1948, Sweden

Also known as: OH

Name Carl, Oskar, HULLGREN
Birth 1869, Sweden
Died 1948

Oskar Hullgren studied at the Art Academy, and in London. He mostly painted marine motifs. He has painted the sea in a storm, but also caught the evening moods. Represented: National Museum in Stockholm, Gothenburg Museum of Art, Malmö Museum, Norrköping Museum, National Gallery in Buenos Aires.
Source: Composed of various information on the Internet.

Oskar Hullgren studerade vid Konstakademien, samt i London. Han har mestadels målat marina motiv. Han har målat havet i storm, men även fångat aftonstämningar.
Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum, Norrköpings museum, Nationalgalleriet i Buenos Aires.
Källa: Sammansatt av olika uppgifter från internet.
-------------------
Oscar Hullgren var en svensk bildkonstnär född i Målilla. Han studerade vid Konstakademien i Stockholm samt i London. Hullgren är känd för sina kustbilder från Portugal och Italien samt havsklippor kring Bornholm och Christiansö. Hans målningar skildrar stormande hav och stämningsfulla skymningar.
Källa: www.bukowskis.com