Ossian ELGSTRÖM
1883–1950, Sweden

Also known as: OE, E

Name Josef David, Ossian, ELGSTRÖM
Birth 1883, Sweden
Died 1950, Sweden

Ossian Elgström studied at the Art Academy. He undertook study tours to France and Denmark. He has signed and illustrated for newspapers and books. Represented: National Museum in Stockholm, Gothenburg Art Museum, Museum in Västerås, Lund and Kristianstad, Landskrona, and many places abroad.

Source: Composed of a variety of sources from the internet.

Ossian Elgström studerade vid Konstakademien samt i Köpenhamn och Paris. Han företog studieresor till Frankrike och Danmark. Han har bl.a. tecknat och illustrerat till dagspressen och böcker.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, museum i Västerås, Lund, Kristianstad och Landskrona samt flerstädes i utlandet.

Källa: Sammansatt av olika källor från internet.