Otto G. CARLSUND
1897–1948, Russia/Sweden

Also known as: OC, OGC

Name Otto Gustaf CARLSUND
Birth 1897, 11/12, Russia
Died 1948, 25/7

Otto G. Carlsund studied with Professor Müller Dredsen, then he studied at the Art Academy in Oslo for Christian Krohg. He was inspired in the beginning of cubism and Purism and 1924 Carlsund as a student of Fernand Léger on his art school Academie Moderne. Here he developed a design language heavily influenced by Léger teacher who also served as a kind of mentor to Carlsund artistry. In the late 1920s, however, liberates himself from any Carlsund Leger style and a strict geometric imagery in tight cohesive color schemes, which today is the artist\'s signature development. A major exhibition of 200 works from Carlsund production was shown at Liljevalchs Konsthall, Stockholm, winter 2007/2008.

Source: Art Signature Dictionary

Otto G. Carlsund, Otto Gustaf Carlsund, född 11 december 1897 i S:t Petersburg, död 25 juli 1948, var en svensk målare och konstkritiker. Brorsons sonson till Otto Edvard Carlsund.
Carlsund provade först sin lycka som legationstjänsteman och därefter som bilförsäljare innan han bestämde sig för att bli konstnär. Han inledde sina konststudier för professor Müller i Dredsen 1921, därefter studerade han vid Konstakademien i Oslo för Christian Krohg 1922-1923. Han inspirerades till en början av kubismen och purismen och 1924 började Carlsund som elev till Fernand Léger på hans konstskola Academie Moderne. Här kom han i kontakt med neoplasticismen och utvecklade ett formspråk som till en början var starkt påverkat av läraren Léger som också fungerade som en slags mentor för Carlsunds konstnärskap. I slutet av 1920-talet frigör sig dock Carlsund något från Legérs stil och en strikta geometriska bildvärld hållen i strama färgskalor som idag är konstnärens signum utvecklas.
Från tiden i Paris blev Carlsund nära vän med bland annat Piet Mondrian.
En stor utställning med ca 200 verk ur Carlsunds produktion visades på Liljevalchs konsthall, Stockholm, vintern 2007/2008.
Källa Wikipedia
---------------
Otto G Carlsund var en svensk målare, teoretiker och kritiker. Kom i Paris 1924 i nära kontakt med Fernand Léger, Ozenfant och Piet Mondrian och blev den svenske främste representanten för den syntetiska kubismen, purismen och neoplasticismen. 1932 – 45 var Carlsund främst verksam som kritiker, men återupptog under sina sista år ett nonfigurativt måleri. Oftast är hans målningar avsedda som förstudier till väggdekorationer. 1929 bildade han i Paris tillsammans med van Doesburg och Hélion gruppen Art Concret, vars manifest han publicerade.
Källa: Bukowskis

Source: Art Signature Dictionary