Paul FISCHER
1860–1934, Denmark

Also known as: PF

Name Paul, Gustav FISCHER
Birth 1860, 22/7, Denmark
Died 1934, 1/5, Denmark

Paul Fischer begyndte tidligt at male. Han malede portrætter og gamle, forfaldne huse. Et billede af Lygtekroen på Nørrebro viser, hvordan han som 18-årig gik i faderen, Philip Fischers fodspor. Samtidig lærte han håndværket fra grunden, ikke mindst som medhjælper i faderens malervarevirksomhed. Den ikkefuldførte uddannelse på Kunstakademiet truede med at blokere for F.s kunstnerkarriere, indtil han i 1882 solgte en tegning til Ude og Hjemme. Gennem bladet og dets redaktør F. Hendriksen kom han i kontakt med de samtidige strømninger i fransk åndsliv og kredsen af unge, danske naturalister. Han illustrerede Georg Brandes' Berlin som tysk Rigshovedstad, der udkom som hefter 1884-85, og foruden Ude og Hjemme bragte Illustreret Tidende, Juleroser og senere Klods Hans hans tegninger. Flertallet af de tidlige tegninger viser storbyliv, og det blev da også som gadelivsmaler F. slog igennem i publikums bevidsthed. I begyndelsen var det overvejende gråvejrs- eller vinterstemninger, men efter Parisrejsen blev farverne varmere. Især de farverige skildringer fra Højbro Plads blev en succes, og F. blev det, han især er husket som: Københavnernes og ikke mindst københavnerindernes maler. Den store efterspørgsel gjorde F. økonomisk uafhængig, men betød også, at hans produktion blev ujævn. Højest som maler nåede han måske i billederne fra 1890-1910, inspireret af de samtidige, internationalt kendte malere i Norge og Sverige, specielt Carl Larsson. I forlængelse heraf skabtes en række badebilleder, hvor den vitalistiske strømning i tiden er mærkbar, samt et antal stiliserede og teatralske nøgenskildringer. F.s usvækkede beherskelse af den maleriske teknik udfoldedes derefter i de sene år i skildringerne fra Amalienborg i en dæmpet gråtoneskala med virkningsfulde accenter i rødt og blåt. Jævnsides med F.s store produktion af malerier, udgav han en serie illustrerede bøger. Fremhæves kan Kunstnerportrætter og den indtagende børnebog Alfabetet, begge fra 1893. På samme tid begyndte F. at tegne plakater. De er, som hans produktion som helhed, stilistisk meget forskellige, men i visse af dem ses tydeligt inspirationen fra de store franske plakattegnere A. Th. Steinlein og Henri de Toulouse-Lautrec. Den kolossale produktivitet, der kendetegner F., sættes yderligere i relief af de flere tusinde fotografiske optagelser, der er bevaret fra hans hånd. Overvejende er de blevet til som forstudier til malerierne, men han eksperimenterede også med selvstændige portræt- og stemningsfotografier.

Source: https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=4859&wsektion=biografi

Paul Fischer. Son of the artist Phillip Fischer. Pupil of C. Möller. Educated at the Royal Academy of arts in 1876. Fischer breakthrough came in 1882 when he worked with illustrations for the magazine “ Ude og hjemme” Fischer skillfully captured the atmosphere of Copenhagen with its people. And became known for his series of City scenes from Scandinavia, Paris, Italy and Germany. In the beginning of Fishers carrier he primarily worked on evening scenes, gray afternoons or scenes with people hurrying through the rain or snow. Later during his travels to Paris from 1891-1895, Fischer’s works became more bright and he also begun painting sunlit beach scenes with people bathing. Fischer also worked with illustrations for children’s books and did many famous Poster Designs where he was highly influenced by the masters: Steinlein and Toulouse-Lautrec. Besides Paris, Fischer traveled and worked in Germany from 1883-1909 and Italy from 1894-1922. Exhibitions: Charlottenborg: 1884-1911. – Salon, Paris: 1890. – Chicago: 1893,1895 and 1900. – Aarhus:1894. - Baltica-Skandinavia: 1910. – Gallery Bergenholz: 1923.

Source: http://www.obro-artgallery.com/biographies.htm#paul-fischer

Paul Fischer är konstnären genom vilken vi bjuds en inblick i det dagliga livet i den danska huvudstaden omkring förra sekelskiftet. Född och uppvuxen i det köpenhamnska borgerskapet blev den egna samhällsklassen den stora inspirationskällan varifrån motiven hämtades. Fischers konstnärliga intresse utvecklades tidigt, säkerligen tack vare hans far som själv var målarmästare. Efter ett par års studier vid Konstakademien ägde debuten rum som 24-åring med en utställning på Charlottenborg. Fischers konst uppskattades mycket väl av den samtida publiken och han kunde under hela sitt liv försörja sig genom måleriet.
I sitt konstnärskap förenar Paul Fischer olika element från såväl salongskonsten och realismen som impressionismen och naturalismen. Han influerades av andra europeiska målarkollegor, däribland Henri de Toulouse-Lautrec och Carl Larsson, att i sina målningar skildra sin egen samtid. Fischers intresse för fotografi var även det betydande vilket syns tydligt i de nästintill exakt fotografiska ögonblicksscener som utspelas i målningarna. Här inbjuds vi att följa den moderna stadens utveckling, dess nya transportmedel och inte minst det rådande klädmodet. Fischers målningar blir således genom sina skildringar av livet och det ständiga skådespelet i huvudstadens centrum till ett slags samtida tidsdokument.

Källa Stockholms Auktionsverk.