Per WICKENBERG
1812–1846, Sweden/France

Also known as: PW

Name Per, Petter Gabriel WICKENBERG
Birth 1812, 1/10, Sweden
Died 1846, 19/12, France

Petter (Per) Gabriel Wickenberg studerade vid Konstakademin i Stockholm samt i Berlin och Frankrike, där han förblev bosatt med avbrott för resor till Belgien och Holland. Utförde först målningar med bibliska och mytologiska motiv men övergick, inspirerad av det nederländska 1600-talsmåleriet, till landskapsmåleri ofta med genreartat figurstaffage.
Representera på museerna i Linköping och Norrköping.

Source: www.bukowskis.com

Slädfärd På Is - Strandmotiv by Per WICKENBERG

Slädfärd På Is - Strandmotiv (1937)

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 100,000–120,000
Barn by Per WICKENBERG

Barn

Price SEK 11,000 (€1,230)
Estimated SEK 1,500
Vinterlandskap Med Vandringsman Och Barn by Per WICKENBERG

Vinterlandskap Med Vandringsman Och Barn (1840)

Price SEK 25,000 (€2,590)
Estimated SEK 15,000–18,000
Vinterlandskap Med Vandringsman Och Barn Vid Vägaltare by Per WICKENBERG

Vinterlandskap Med Vandringsman Och Barn Vid Vägaltare (1840)

Price SEK 25,000 (€2,273)
Estimated SEK 15,000–20,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy