Per WICKENBERG
1812–1846, Sweden/France

Also known as: PW

Name Per, Petter Gabriel WICKENBERG
Birth 1812, 1/10, Sweden
Died 1846, 19/12, France

Petter (Per) Gabriel Wickenberg studerade vid Konstakademin i Stockholm samt i Berlin och Frankrike, där han förblev bosatt med avbrott för resor till Belgien och Holland. Utförde först målningar med bibliska och mytologiska motiv men övergick, inspirerad av det nederländska 1600-talsmåleriet, till landskapsmåleri ofta med genreartat figurstaffage.
Representera på museerna i Linköping och Norrköping.

Source: www.bukowskis.com