Pierre BONNARD

Pierre BONNARD
1867–1947, France

Also known as: PB

Name Pierre BONNARD
Birth 1867, France
Died 1947, France

Pierre Bonnard biografi:

Den franske konstnären Pierre Bonnard (1867-1947) ingick tillsammans med bland andra Édouard Vuillard och Maurice Denis vid slutet av 1880-talet i Nabisgruppen i Paris. Starkt influerade av Gauguin liksom av japansk konst tog deras konst sig ett uttryck av formförenkling och deras sublima avbildningar av samtiden hade en påtagligt tidlös prägel.
Bonnard kombinerade studier i juridik, efter sin fars önskan, med kurser vid Académie Julian och kom in på École des Beaux-Arts i Paris där han inspirerades av sina konstnärsvänner.
Han blev en företrädare för sekelskiftets litografiska affischkonst, bland annat genom affischen ”France-Champagne” och gjorde illustrationer till litterära texter, samtidigt som han målade interiörscener från sitt familjeliv.
Hans tidiga konstuttryck präglas av en ytdekorativ och lekfull stil som bland annat har gemensamma drag med japansk träsnittskonst. Det betonade ytmässiga uttrycket i Bonnards måleri utvecklades till att bli mera fritt och måleriskt. Han låg till synes nära impressionismen men han hade en utpräglad, egen känsla för oväntade färgharmonier som gör att han snarare betitlas postimpressionist. Med en grund i en formell och allmän realism i gestaltningen av ofta intima motiv utvecklade han ett särpräglat sätt att omvandla något vardagligt till ett märkligt form- och färgäventyr. Hans vilja till ett personligt uttryck är tydligt: ”Jag tillhör ingen skola. Jag försöker bara göra något eget”.
Bonnard valde ofta motiv från livet på Paris gator, men gjorde även interiörbilder, porträtt, nakenporträtt och landskapsbilder. Han fäste särskild uppmärksamhet vid vardagliga detaljer. I hans tidiga produktion använde han sig av en variationsrik färghållning inom en begränsad skala med intensiva kontraster. Senare blev hans färg mycket stark och de kalla tonerna fick mer betydelse.
Det är framför allt Bonnards landskap som har haft en stor betydelse i hans produktion. Han gjorde observationer i sin omgivning och hade alltid med sig ett ritblock där han både gjorde skisser och noteringar som han sedan överförde på sina dukar i ateljén. Han arbetade ofta med flera målningar parallellt och gjorde ibland flera versioner av samma motiv.

Source: www.uppsalaauktion.se

Le Verger by Pierre BONNARD

Le Verger (1899)

Price EUR 1,875 Incl. buyer's premium
Estimated EUR 2,500
Salon Des Cent by Pierre BONNARD

Salon Des Cent (1896)

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 25,000–30,000
Femme En Buste by Pierre BONNARD

Femme En Buste (Executed in 1905)

Price EUR 0 Not sold, incl. buyer's premium
Estimated EUR 40,000–60,000
Trois Femmes En Jaune Dans Un Paysage by Pierre BONNARD

Trois Femmes En Jaune Dans Un Paysage

Price SEK 1,100,000 (€127,380)
Estimated SEK 800,000–1,000,000
Les Boulevards by Pierre BONNARD

Les Boulevards (1900)

Price EUR 0 Not sold
Estimated EUR 1,700–2,200
L'enfant à La Lampe by Pierre BONNARD

L'enfant à La Lampe (Executed ca.1897)

Price EUR 5,000
Estimated
Le Plat De Figues by Pierre BONNARD

Le Plat De Figues (1906)

Price USD 602,500 (€470,763)
Estimated USD 600,000–800,000
Portrait De La Princesse Helene De Caraman-chimay by Pierre BONNARD

Portrait De La Princesse Helene De Caraman-chimay (1907)

Price EUR 719,274
Estimated EUR 600,000–700,000
Jeune Femme à Sa Toilette by Pierre BONNARD

Jeune Femme à Sa Toilette

Price EUR 6,300
Estimated EUR 3,000–4,000
Panier Des Fruits by Pierre BONNARD

Panier Des Fruits

Price GBP 37,250 (€43,631)
Estimated GBP 5,000–7,000
Portrait Of Renoir by Pierre BONNARD

Portrait Of Renoir (ca. 1916)

Price USD 316 (€233)
Estimated USD 600–800
Le Verger (the Orchard) by Pierre BONNARD

Le Verger (the Orchard) (1899)

Price SEK 18,000 (€1,955)
Estimated SEK 20,000–30,000
La Femme Au Chien by Pierre BONNARD

La Femme Au Chien (1925)

Price SEK 13,000 (€1,412)
Estimated SEK 12,000–15,000
Le Parc Monceau by Pierre BONNARD

Le Parc Monceau (1937)

Price SEK 2,500 (€261)
Estimated SEK 3,000–4,000
(6) Figurkompositioner by Pierre BONNARD

(6) Figurkompositioner

Price SEK 700 (€68)
Estimated SEK 2,000
Pour Les Ballets Russes by Pierre BONNARD

Pour Les Ballets Russes

Price SEK 1,500 (€146)
Estimated SEK 2,500
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy