Pierre BONNARD

Pierre BONNARD
1867–1947, France

Also known as: PB

Name Pierre BONNARD
Birth 1867, France
Died 1947, France

Pierre Bonnard biografi:

Den franske konstnären Pierre Bonnard (1867-1947) ingick tillsammans med bland andra Édouard Vuillard och Maurice Denis vid slutet av 1880-talet i Nabisgruppen i Paris. Starkt influerade av Gauguin liksom av japansk konst tog deras konst sig ett uttryck av formförenkling och deras sublima avbildningar av samtiden hade en påtagligt tidlös prägel.
Bonnard kombinerade studier i juridik, efter sin fars önskan, med kurser vid Académie Julian och kom in på École des Beaux-Arts i Paris där han inspirerades av sina konstnärsvänner.
Han blev en företrädare för sekelskiftets litografiska affischkonst, bland annat genom affischen ”France-Champagne” och gjorde illustrationer till litterära texter, samtidigt som han målade interiörscener från sitt familjeliv.
Hans tidiga konstuttryck präglas av en ytdekorativ och lekfull stil som bland annat har gemensamma drag med japansk träsnittskonst. Det betonade ytmässiga uttrycket i Bonnards måleri utvecklades till att bli mera fritt och måleriskt. Han låg till synes nära impressionismen men han hade en utpräglad, egen känsla för oväntade färgharmonier som gör att han snarare betitlas postimpressionist. Med en grund i en formell och allmän realism i gestaltningen av ofta intima motiv utvecklade han ett särpräglat sätt att omvandla något vardagligt till ett märkligt form- och färgäventyr. Hans vilja till ett personligt uttryck är tydligt: ”Jag tillhör ingen skola. Jag försöker bara göra något eget”.
Bonnard valde ofta motiv från livet på Paris gator, men gjorde även interiörbilder, porträtt, nakenporträtt och landskapsbilder. Han fäste särskild uppmärksamhet vid vardagliga detaljer. I hans tidiga produktion använde han sig av en variationsrik färghållning inom en begränsad skala med intensiva kontraster. Senare blev hans färg mycket stark och de kalla tonerna fick mer betydelse.
Det är framför allt Bonnards landskap som har haft en stor betydelse i hans produktion. Han gjorde observationer i sin omgivning och hade alltid med sig ett ritblock där han både gjorde skisser och noteringar som han sedan överförde på sina dukar i ateljén. Han arbetade ofta med flera målningar parallellt och gjorde ibland flera versioner av samma motiv.

Source: www.uppsalaauktion.se