Pierre OLOFSSON
1921–1996, France/Sweden

Name Pierre, Sager OLOFSSON
Birth 1921, France
Died 1996

Pierre Olofsson was the son of a French artist who participated on the American side in World War one and later emigrated to the United States. Pierre returned to Sweden with his mother. He studied at Otte Sköld painting school, and at the Art Academy of Fougstedt. He has worked with abstract meandering circles, even in his sculptures. He received the Carl Larsson scholarship 1948.
Represented: National Museum in Stockholm, Moderna Museet in Stockholm, Gothenburg Museum of Art, Norrköping Museum and in New York.

Pierre Olofsson var son till en fransk konstnär som deltagit på amerikansk sida i första världskriget och senare utvandrat till USA. Pierre återvände som litet barn med sim mor till Sverige. Han studerade vid Otte Sköld målarskola, samt vid Konstakademien för Fougstedt. Han har arbetat abstrakt med slingrande rundlar, även i sina skulpturer. Han erhöll Carl Larsson stipendiet 1948.
Han deltog med större kollektioner tillsammans med generationskamrater på Färg och Form i Stockholm, Ung Konst. Under beteckningen, Konkret, ställde han ut på Galleri Blanche tillsammans med Olle Bonniér, Karl Axel Pehrson och Arne Jones. Han har även ställt ut på temautställningen, -40-tal, på Skånska Konstmuseum i Lund, Réalités Nouvelle i Paris 1949. Svensk kubism och konkretism i Gallerie Denise i Paris 1953.

Offentlig utsmyckning:
Stucco-lustrovägg i AB Astra, Södertälje, dekor i Uppsala stadsteater och Dramaten, samt fontäner i Uppsala och Kiruna.
Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Norrköpings museum och i N.Y.