Ragnar PERSON
1905–1993, Sweden

Also known as: RP

Name Herman, Ragnar, Verner PERSON
Birth 1905, 11/7, Sweden
Died 1993

Ragnar Person studerade för Esaias Thorén och Waldemar Lorenzon båda ur Halmstadgruppen, i Stockholm och Paris 1933, samt under resor till Italien, Tyskland, Holland, Marocko och Västindien. Han var folklivsskildrare i expressionistisk stil. Motiven är ofta dystra och färgerna dova och tunga, med en förtätad stämning.
Representerad: i H. M. Konung Gustav den VI Adolfs samlingar, Malmö Museum, Växjö Museum, Borås och Halmstad museum.

Källa: internet.