Ragnar SANDBERG
1902–1972, Sweden

Also known as: RS

Name Ragnar, Gösta Leopold SANDBERG
Birth 1902, Sweden
Died 1972

Ragnar Sandberg studied for Tor Bjurström at Valand. For Marcel Gromaire in Paris. He was inspired by Pierre Bonnard art. His paintings are a kind of snapshots. The shimmer of color and are full of motion. He wanted his art would be immediate and avsiktslös, that it would catch even things that you can not see, such as wind and sea breeze, naive and full of humor. During the 1940s he was appointed professor of art at the Art Academy in Stockholm.
Represented: Modern Museum in Stockholm, with, the seagulls, the National Museum in Stockholm, Malmo Museum, Gothenburg Art Museum, Borås, Gävle and Museum in London.

Source: Art Signature Dictionary

Ragnar Sandberg studerade på Valand för Tor Bjurström 1920. För Marcel Gromaire i Paris. Han inspirerades av Pierre Bonnards bildkonst. Hans måleri är ett slags ögonblicksbilder. De skimrar av färg och är fulla av rörelse. Han ville att hans konst skulle vara omedelbar och avsiktslös, att den skulle fånga även sådant som inte går att se, som t ex vinden och havsbruset, naiv och fylld av humor.
Under 1940-talet utsågs han till professor i teckning på Konsthögskolan i Stockholm.

Utställningar:
Biennalen i Venedig. En retropektiv utställning på Konstakademien i Stockholm 1972. Liljevalchs Konsthall 2002. Göteborgs Konstmuseum 2003,
Offentlig utsmyckning:
Väggmålning Lorensbergs festvåning, Göteborg, Zoofysiologiska institutionen i Uppsala, dekoreration av Redaresalens väggar, en privatsal på Operakällan i Stockholm. Dekoration av en festvåningslokal på Park Avenue Hotel i Göteborg 1958.

Representerad:
Moderna Muséet i Stockholm, med, Fiskmåsarna, Nationalmuseum i Stockholm, Malmö Museum, Göteborgs Konstmuseum, Borås, Gävle museum och i London.

Source: Art Signature Dictionary