Ragnvald ‘Ragnvald M’ MAGNUSSON
1904–1984, Sweden

Also known as: SN

Name Ragnvald, Enar ‘Ragnvald M’ MAGNUSSON
Birth 1904, Sweden
Died 1984

Ragnvald Magnusson studied for Tor Bjurström on Valand painting school. He undertook trips to France and Spain. He has painted figurative compositions, nudity, and landscapes from his travels in France and Spain. Painting of a naive and suggestive style.
Represented: Modern Museum in Stockholm, Gothenburg Art Museum, Borås, Gävle, Malmö Museum and Museum of self-portraits.

Source: Composed of a variety of sources from the internet.

Ragnvald Enar Magnusson studerade för Tor Bjurström på Valand. Företog resor till Frankrike och Spanien. Han har målat figurkompositioner, naket, samt landskap från sina resor i Frankrike och Spanien. Målar i en naivistisk och suggestiv stil.

Utställningar:
Stockholm hos Färg och Form 1933, Modern konst i hemmiljö 1942 och 1946, samt Liljevalchs 1947.

Representerad:
Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Borås, Gävle museum och Malmö Museum med självporträtt.

Källa: Sammansatt av olika källor från internet.