Regina KYLBERG-BOBECK
1842–1913, Sweden

Also known as: RKB

Name Regina, Sofia KYLBERG-BOBECK
Birth 1842, 5/4, Sweden
Died 1913, 17/11, Sweden

Regina Kylberg-Bobeck studerade i Stockholm och företog studieresor till bl.a. Frankrike, Italien och Norge. Hon målade i akvarell företrädesvis landskap.

Source: Internet