Rikard LINDSTRÖM
1882–1943, Sweden

Also known as: RL

Name Rikard, Magnus LINDSTRÖM
Birth 1882, Sweden
Died 1943, Sweden

Richard Lindström studied at the Art Academy in Copenhagen and Paris. He has painted coastal images of sailors and marines. The color is often sharp, but balanced. He has also worked as a writer.
Represented: National Museum in Stockholm, Gothenburg Museum of Art, Thiel Gallery and Museum of the City of Stockholm, Norrköping Museum, and the Statens Museum for Kunst in Copenhagen.

Rikard Lindström studerade vi Konstakademien i Köpenhamn och i Paris. Han har målat kustbilder och mariner med seglare. Färgen är ofta kraftig, men välstämd. Han har även varit verksam som författare.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Thielska galleriet och Stockholms stadsmuseum, Norrköpings museum, samt i Statens Museum för Kunst i Köpenhamn.