Robert LÖFGREN
1893–1978, Sweden

Name Johan, Robert, LÖFGREN
Birth 1893, Sweden
Died 1978

Robert Löfgren studied at the Technical School and Art Academy in Stockholm. He undertook trips to Germany, Italy, France and Spain. He has painted portraits and landscapes.
Represented: Eskilstuna, Sweden and Östersund\'s museums, the Royal Opera.

Robert Löfgren studerade vid Tekniska skolan och Konstakademien i Stockholm. Han företog resor till Tyskland, Italien, Frankrike och Spanien. Han har målat porträtt och landskap, Arbogaån, Kvarnen i Torshälla.

Representerad:
Eskilstuna och Östersunds muséer, Kungliga Operan.

Porträtt Föreställande Axel Leman (1871-1957) by Robert LÖFGREN

Porträtt Föreställande Axel Leman (1871-1957) (1937)

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 6,000
Motiv Från Söders Höjder by Robert LÖFGREN

Motiv Från Söders Höjder (1917)

Price SEK 2,000 (€204)
Estimated SEK 2,000
Motiv Frän Alicante Trakten Samt Motiv Med Klippformationer by Robert LÖFGREN

Motiv Frän Alicante Trakten Samt Motiv Med Klippformationer

Price SEK 1,300 (€127)
Estimated SEK 1,500
Motiv Från Bolla, Alicante by Robert LÖFGREN

Motiv Från Bolla, Alicante (1970)

Price SEK 0 (€0)
Estimated SEK 1,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy