Robert LÖFGREN
1893–1978, Sweden

Name Johan, Robert, LÖFGREN
Birth 1893, Sweden
Died 1978

Robert Löfgren studied at the Technical School and Art Academy in Stockholm. He undertook trips to Germany, Italy, France and Spain. He has painted portraits and landscapes.
Represented: Eskilstuna, Sweden and Östersund\'s museums, the Royal Opera.

Robert Löfgren studerade vid Tekniska skolan och Konstakademien i Stockholm. Han företog resor till Tyskland, Italien, Frankrike och Spanien. Han har målat porträtt och landskap, Arbogaån, Kvarnen i Torshälla.

Representerad:
Eskilstuna och Östersunds muséer, Kungliga Operan.