Roger RISBERG
1956, Sweden

Also known as: RR

Name Roger RISBERG
Birth 1956, Sweden

Roger Risberg studerade vid Konstfack i Stockholm 1979 – 84 och hade där satirikern Lars Hillersberg som lärare. Risberg framstår som något av en särling i den svenska samtidskonsten. Hans bildvärld består företrädelsevis av svart och rött i stark kontrastverkan, och i hans målningar och teckningar lånar han sin estetik från hällristningar, barnteckningar och tecknade serier. Uttrycksformen förefaller först som rak och direkt med igenkännbara motiv, men vid närmare betraktelse visar sig bilderna innehålla fler föreställningar än vad som först är skönjbart, vilket väcker nya frågeställningar utan direkta svar. Det är denna styrka; den återkommande och gåtfulla ambiguiteten där målningarna inte är vad de först ser ut att vara, som skapar en intressantare komposition än man först anar. Detta gör också Risbergs konst så märklig och uttrycksfull. Han väjer för proportioner, rumsgestaltning och annat som gör bilden verklighetstrogen. Målet är långt ifrån naturalism, istället är det hans egen sanning och sinnesvärld som skildras.
Risberg finns representerad på en mängd konstmuseer runt om i landet, bl.a. Nationalmuseum, Moderna museet och Göteborgs konstmuseum. Han är tveklöst en av våra mest intressanta svenska samtidskonstnärer med ett helt eget uttryck, pregnant i sina formuleringar och med en träffande autenticitet.

Source: http://www.amells.com/

Gul Båt På Rött Hav by Roger RISBERG

Gul Båt På Rött Hav

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 5,000
Karolinska Drömmar by Roger RISBERG

Karolinska Drömmar (1991)

Price SEK 11,000 (€1,248)
Estimated SEK 15,000–18,000
Eld by Roger RISBERG

Eld (-86)

Price SEK 4,000 (€453)
Estimated SEK 5,000
Tidningsläsaren by Roger RISBERG

Tidningsläsaren (1996)

Price SEK 17,000 (€1,807)
Estimated SEK 12,000–15,000
Självporträtt by Roger RISBERG

Självporträtt (-84)

Price SEK 15,000 (€1,594)
Estimated SEK 25,000–30,000
Man Med Cigarr by Roger RISBERG

Man Med Cigarr

Price SEK 13,500 (€1,435)
Estimated SEK 6,000–8,000
Blåbärsris by Roger RISBERG

Blåbärsris (1998)

Price SEK 5,000 (€506)
Estimated SEK 4,000
Häst by Roger RISBERG

Häst (1991)

Price SEK 29,000 (€2,774)
Estimated SEK 25,000–30,000
Uppvakna by Roger RISBERG

Uppvakna (1990)

Price SEK 21,000 (€2,009)
Estimated SEK 15,000–20,000
örn by Roger RISBERG

örn (1982)

Price SEK 9,000 (€861)
Estimated SEK 5,000–7,000
Untitled by Roger RISBERG

Untitled (1983)

Price SEK 7,000 (€670)
Estimated SEK 8,000–10,000
Porträtt by Roger RISBERG

Porträtt

Price SEK 8,000 (€747)
Estimated SEK 8,000–10,000
Puss På Kinden by Roger RISBERG

Puss På Kinden

Price SEK 5,200 (€559)
Estimated SEK 5,000–7,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy