Roger RISBERG
1956, Sweden

Also known as: RR

Name Roger RISBERG
Birth 1956, Sweden

Roger Risberg studerade vid Konstfack i Stockholm 1979 – 84 och hade där satirikern Lars Hillersberg som lärare. Risberg framstår som något av en särling i den svenska samtidskonsten. Hans bildvärld består företrädelsevis av svart och rött i stark kontrastverkan, och i hans målningar och teckningar lånar han sin estetik från hällristningar, barnteckningar och tecknade serier. Uttrycksformen förefaller först som rak och direkt med igenkännbara motiv, men vid närmare betraktelse visar sig bilderna innehålla fler föreställningar än vad som först är skönjbart, vilket väcker nya frågeställningar utan direkta svar. Det är denna styrka; den återkommande och gåtfulla ambiguiteten där målningarna inte är vad de först ser ut att vara, som skapar en intressantare komposition än man först anar. Detta gör också Risbergs konst så märklig och uttrycksfull. Han väjer för proportioner, rumsgestaltning och annat som gör bilden verklighetstrogen. Målet är långt ifrån naturalism, istället är det hans egen sanning och sinnesvärld som skildras.
Risberg finns representerad på en mängd konstmuseer runt om i landet, bl.a. Nationalmuseum, Moderna museet och Göteborgs konstmuseum. Han är tveklöst en av våra mest intressanta svenska samtidskonstnärer med ett helt eget uttryck, pregnant i sina formuleringar och med en träffande autenticitet.

Source: http://www.amells.com/