Rolf LIDIN
1900–1958, Sweden

Also known as: RL

Name Rolf, Fredrik LIDIN
Birth 1900, Sweden
Died 1958

Rolf Lidin studerade för Otte Sköld och i Paris. Han har målat modellkompositioner, fantasimotiv, samt kustbilder från Medelhavet, dessutom kubistiskt betonade stilleben.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm och Moderna Muséet i Stockholm.