Sam ARSENIUS
1857–1912, Sweden

Also known as: SA

Engelskt Fullblod by Sam ARSENIUS

Engelskt Fullblod (1911)

Price SEK 1,500 (€156)
Estimated SEK 1,500
Hästporträtt by Sam ARSENIUS

Hästporträtt (1891)

Price SEK 1,400 (€137)
Estimated SEK 2,000–3,000
Relite by Sam ARSENIUS

Relite (1907)

Price SEK 1,500 (€147)
Estimated SEK 1,200–1,500