Severin NILSON
1846–1918, Sweden

Also known as: SN

Name Johan, Severin, NILSON
Birth 1846, Sweden
Died 1918, Sweden

Severin Nilson studied at the Art Academy in Stockholm and studied with Leon Bonnat in Paris for three years. He painted portraits and landscapes, and genre paintings, often with children and adults are motivated by tasks, which became very popular.
Represented: National Museum in Stockholm, Gothenburg Museum of Art, Malmö Museum, Norrköping and Halland museums.

Source: Art Signature Dictionary

Severin Nilson studerade vid Konstakademien i Stockholm och studerade för Léon Bonnat i Paris under tre år. Han målade porträtt och landskap, samt genretavlor, ofta med barnmotiv och vuxna med sysslor, vilka blev mycket populära.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum, Norrköpings och Hallands muséer.

-----------------------

Severin Nilson var förutom målare en av de första svenska dokumentärfotograferna i en realistisk tradition. Inspirerad av Artur Hazelius utförde han fotografiska studier av folklivet, framförallt i byn Asige i Halland där han var född. Den aktuella målningen är ett tidigt verk, troligtvis utförd på 1880-90 talet. I likhet med många andra av hans målningar, har troligtvis ett fotografi legat till grunden för målningen. Nilsons dokumentation av lokalbefolkningen och deras seder och bruk har stort dokumentariskt värde. Hans fascination för byggnader som utgjorde del av lokalbefolkningens liv, har i sig ett stort värde då många av dessa i dag gått förlorade.
Källa: auktionsverket.se

Source: Art Signature Dictionary