Theodor LUNDH
1812–1896, Sweden

Name Henrik, Theodor, LUNDH
Birth 1812, Sweden
Died 1896

Theodor Lundh studied with his uncle and later at the Royal Academy of Art. Undertook study tours to France. He has painted children\'s portraits, biblical and historical motifs, animals and flowers, and still life, usually with dead birds. Represented: National Museum in Stockholm, Gothenburg Museum of Art.

Theodor Lundh studerade för sin morbror, (född Westin), senare vid Konstakademien. Företog studieresor till Frankrike. Han har målat barnporträtt, bibliska och historiska motiv, djur och blommor, samt stilleben, vanligen med döda fåglar.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm med Kramsfåglar, samt i Göteborgs Konstmuseum med Fruktstilleben.