Thure WALLNER
1888–1965, Sweden

Also known as: THW

Name Thure, Wilhelm WALLNER
Birth 1888
Died 1965

Thure Wallner studied at Caleb Althin painting school. Then as autodidact. He has mostly done paintings with animal motifs in oil. He was discovered by Anders Zorn and trained by Bruno Liljefors. He captured the wild animals in flight out of its proper environment.
Represented: National Museum in Stockholm, Södertälje new Town Hall, Enschede, The Netherlands.

Source: Composed of a variety of sources from the internet.

Thure Wallner studerade vid Caleb Althins målarskola. Därefter på egen hand. Han har mest utfört målningar med djurmotiv i olja. Han blev upptäckt av Anders Zorn och upplärd av Bruno Liljefors. Han fångade de vilda djuren i flykten ute i sin rätta miljö.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Södertälje nya Rådhus, Enschede i Holland.

Källa: Sammansatt av olika källor från internet.