Tor BJURSTRÖM
1888–1966, Sweden

Also known as: TB, TSB

Name Tor, Sigurd BJURSTRÖM
Birth 1888, Sweden
Died 1966, Sweden

Tor Bjurström studied at the Artists\' League school in Stockholm, with Zahrtmann in Copenhagen. He participated in the Artists\' Association exhibition at Hallin art trade in Stockholm \\ \'The Young\'. He has done glass paintings in the Swedish church in Paris, frescoes in the Gothenburg City Theatre, and he painted landscapes of Bohuslän. He was a teacher at Valand School of Art in Gothenburg during the 20\'s.
Represented: National Museum in Stockholm, Moderna Museet in Stockholm, Gothenburg Museum of Art, Malmö Museum, Statens Museum for Kunst in Copenhagen.

Tor Bjurström studerade vid Konstnärsförbundets skola i Stockholm, där bland andra Richard Bergh och Karl Nordström var verksamma som lärare, hos Zahrtmann i Köpenhamn och som elev till Henri Matisse i Paris. Bjurström var verksam som lärare på Valands konstskola i Göteborg och spred där Matisses expressionistiska färglära. Hans elever kom i efterhand att kallas Göteborgskoloristerna och anses av kritiker utgöra en helt ny inriktning inom svenskt 1900-talsmåleri. Till dessa brukar räknas Ivan Ivarson, Ragnar Sandberg, Inge Schiöler och Åke Göransson. Bjurström återgav gärna vegetation och landskap i starka färger.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Museet i Stockholm Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum, Statens Museum för Kunst i Köpenhamn.

Source: http://www.bukowskismarket.com