Tor HÖRLIN
1899–1985, Sweden

Name Axel, Tor, HÖRLIN
Birth 1899, Sweden
Died 1985

Thu Hörlin was the son of Axel Hörlin and studied at the Technical School and Arts Academy. He painted landscapes, often coastal motifs, and street designs from Stockholm and Brussels, Belgium. He carried out the monumental figure compositions.

Source: Art Signature Dictionary

Tor Hörlin var son till Axel Hörlin och studerade vid Tekniska skolan och Konstakademien. Han målade landskap, ofta kustmotiv, samt gatumotiv från Stockholm och Bryssel i Belgien. Han utförde monumentala figurkompositioner. Han var bosatt i Arvika en tid och kom han att anlitas vid ett flertal kyrkorestaureringar i Värmland.
Offentlig utsmyckning:
Forssa kyrka, Överjärna kyrka, Wirsbo herrgård, Wirsbo kyrka, Karolinska sjukhuset, krematoriet i Vetlanda och Axvalls sanatorium.
Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, samt i muséerna i Norrköping, Borås och Eskilstuna.

Source: Art Signature Dictionary

Föremål På Bord by Tor HÖRLIN

Föremål På Bord (-24)

Price SEK 1,000 (€106) Not sold
Estimated SEK 3,000
Landskap Med Flod by Tor HÖRLIN

Landskap Med Flod

Price SEK 1,100 (€124)
Estimated SEK 1,500
Landskap Med Hus by Tor HÖRLIN

Landskap Med Hus

Price SEK 2,200 (€245)
Estimated SEK 1,000
Båtar Vid Kaj by Tor HÖRLIN

Båtar Vid Kaj (-32)

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 2,000
Kustmotiv by Tor HÖRLIN

Kustmotiv

Price SEK 900 (€90)
Estimated SEK 1,200
Ladugårdshus by Tor HÖRLIN

Ladugårdshus

Price SEK 650 (€64)
Estimated SEK 800–1,000
Skuggspel Under Ett Gammalt Päronträd by Tor HÖRLIN

Skuggspel Under Ett Gammalt Päronträd (1960)

Price SEK 800 (€80)
Estimated SEK 1,500
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy