Tor HÖRLIN
1899–1985, Sweden

Name Axel, Tor, HÖRLIN
Birth 1899, Sweden
Died 1985

Thu Hörlin was the son of Axel Hörlin and studied at the Technical School and Arts Academy. He painted landscapes, often coastal motifs, and street designs from Stockholm and Brussels, Belgium. He carried out the monumental figure compositions.

Source: Art Signature Dictionary

Tor Hörlin var son till Axel Hörlin och studerade vid Tekniska skolan och Konstakademien. Han målade landskap, ofta kustmotiv, samt gatumotiv från Stockholm och Bryssel i Belgien. Han utförde monumentala figurkompositioner. Han var bosatt i Arvika en tid och kom han att anlitas vid ett flertal kyrkorestaureringar i Värmland.
Offentlig utsmyckning:
Forssa kyrka, Överjärna kyrka, Wirsbo herrgård, Wirsbo kyrka, Karolinska sjukhuset, krematoriet i Vetlanda och Axvalls sanatorium.
Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, samt i muséerna i Norrköping, Borås och Eskilstuna.

Source: Art Signature Dictionary