Ulrik SAMUELSON
1935, Sweden

Also known as: US

Name Ulrik SAMUELSON
Birth 1935, Sweden
Lived & Active In Stockholm, Sweden

Ulrik Samuelson studied as an art teacher in Stockholm. Then at the Art Academy in Stockholm, with Olle Nyman as a teacher. He made study tours in Europe and Turkey. He is a noted artist of the 1960s radical generation of artists. He received the Carnegie Art Award in 1998 and 2004.
Represented: National Museum in Stockholm, Moderna Museet, Stockholm, Norrköping, museums, and Eskilstuna, Umeå, Stockholm and HMK.

Ulrik Samuelson studerade vid teckningslärarinstitutet i Stockholm. Därefter vid Konstakademien i Stockholm, med Olle Nyman som lärare. Han gjorde studieresor i Europa och Turkiet. Han är en uppmärksammad konstnär för 1960-talets radikala konstnärsgeneration. Han erhöll Carnegie Art Award 1998 och 2004.

Utställning:
Galerie Aronowitsch 2005.

Offentlig utsmyckning:
Kungsträdgårdens tunnelbanestation i Stockholm, konstverket, Parabol, utanför Hitech Building vid Sveavägen i Stockholm, ridå till Stockholms Nation i Uppsala, tak i guld till Hotell Carlton, Stockholm, dekorationer i Enskilda Banken, Stockholm, Takmålning, Norrlands nationshus, Uppsala 1972, Sveriges Riksbanks nybyggnad, Stockholm 1973. Motala Folkets hus, Motala 1978.Vin- och Spritcentralens entré, Stockholm 1978
Tävling om, Visualisering av den nya E 4:an genom Gävle kommun, 1984.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, muséerna i Norrköping, Eskilstuna och Umeå, samt H.M.K. Stockholm.