Vicke LINDSTRAND
1904–1983, Sweden

Also known as: VL

Name Vicke LINDSTRAND
Birth 1904, Sweden
Died 1983

Vicke Lindstrand var vid sidan av formgivare av glas, keramik och textil även en lysande och expressiv målare och illustratör. Han var född i Göteborg och internationelt känd som framstående glaskonstnär med höga priser i Sverige, Japan och USA. Representerad i N. M., Oslo, Metropol. Mus. of Art i New York, m.fl. Har på senare tid åter uppmärksammats som mycket eftertraktad konstnär.