Victor VASARELY

Victor VASARELY
1908–1997, Hungary/France

Name Victor VASARELY
Birth 1908, 9/4, Hungary
Died 1997, 15/3, France

Victor Vasarely, (Vásárhelyi) was a Hungarian painter and graphic artist, he moved to France 1930. Vasarely studied with László Moholy-Nagy and came through it in contact with Kandinsky, Gropius, Le Corbusier and Mondrian. He took deep impression on the Bauhaus functionalism. His abstract opkonstverk, often painted in contrasting colors, are composed of sharply cut, geometric shapes.

Source: Art Signature Dictionary

Victor Vasarely föddes i den ungerska staden Pécs 1906. Efter studentexamen började han studera medicin vid universitetet i Budapest men övergav studierna efter ett par år för att helhjärtat ägna sig åt konsten. Den korta medicinska karriären skulle dock lämna sina spår och visas i hans strikt metodiska sinne, objektiviteten och den outsinliga törsten efter kunskap. Vasarely började så studera konst i Mühley i Budapest där man följde Bauhausskolans principer. Han initierade sig själv till de konstruktivistiska tendenserna och upptäckte därigenom den abstrakta konsten. Den första separatutställningen ägde rum i Budapest 1930, samma år valde Vasarely att lämna hemlandet och flytta till Paris där möjligheterna att etablera sig som konstnär var godare. Inledningsvis försörjde han sig som reklamtecknare men började även utveckla sin typiska stil där han konsekvent strävade efter en förenkling och schematisering av objektet i målningarna:
"pure form and pure colour can signify the world..."
Vasarely arbetade intellektuellt med en medvetenhet som hos en vetenskapsman. Han betraktade konstskapandet som ett arbete, i grunden en praktisk verksamhet. Därför saknade han förståelse för den så kallade fria konsten, som bygger på slumpen och subjektiva infall. Här skiljer han sig markant från de samtida utvecklingarna av exempelvis action painting i USA och Cobragruppen i Europa.
Det var under Vasarelys svartvita period under 1950- och början av 1960-talet som han utvecklade och definierade alla de huvudsakliga komponenter som sedan skulle bli känt som op-konstens särpräglade estetik och stil som för alltid kommer att förknippas med namnet Vasarely. 1965 var han också huvudnamnet vid utställningen "Responsive Eyes" på MoMA i New York, en utställning som helt tillägnades den optiska konsten och förde fram den i ljuset.

Source: http://auktionsverket.se/

Tewe - Dva by Victor VASARELY

Tewe - Dva (1974)

Price SEK 800,000 (€81,240)
Estimated SEK 400,000–500,000
Maniok by Victor VASARELY

Maniok (1985)

Price SEK 720,000 (€77,753)
Estimated SEK 600,000–800,000
Jalons, The Complete Set Of 6 Colour Silkscreens, Signed And Numbered. In Good Condition. With The Original Linen Covered Portfolio Box. by Victor VASARELY

Jalons, The Complete Set Of 6 Colour Silkscreens, Signed And Numbered. In Good Condition. With The Original Linen Covered Portfolio Box.

Price SEK 25,000 (€2,723)
Estimated SEK 20,000–30,000
Constellations Series by Victor VASARELY

Constellations Series (1967)

Price USD 874 (€633) Incl. buyer's premium
Estimated USD 200–400
Baikal by Victor VASARELY

Baikal (Executed in 1954)

Price SEK 300,000 (€34,950)
Estimated SEK 250,000–300,000
Arc-or by Victor VASARELY

Arc-or (Executed in 1974)

Price SEK 190,000 (€22,135)
Estimated SEK 200,000–250,000
Untitled by Victor VASARELY

Untitled

Price USD 241 (€186) Incl. buyer's premium
Estimated USD 400–600
Koskar by Victor VASARELY

Koskar (1973)

Price GBP 58,850 (€73,033) Incl. buyer's premium
Estimated GBP 40,000–60,000
Elbrouz by Victor VASARELY

Elbrouz (1957)

Price SEK 280,000 (€31,486)
Estimated SEK 175,000–200,000
Topaze Noir, Positif by Victor VASARELY

Topaze Noir, Positif (1967)

Price SEK 15,000 (€1,601)
Estimated SEK 20,000–30,000
Ion - 11 by Victor VASARELY

Ion - 11

Price SEK 130,000 (€13,871)
Estimated SEK 40,000–60,000
Zett-p by Victor VASARELY

Zett-p (1972-74)

Price SEK 215,000 (€22,941)
Estimated SEK 200,000–250,000
Figurativ Komplett Svit Med (5) Fem Färgserigrafier by Victor VASARELY

Figurativ Komplett Svit Med (5) Fem Färgserigrafier (1987)

Price SEK 24,000 (€2,618)
Estimated SEK 25,000–30,000
Orion Noir by Victor VASARELY

Orion Noir (1974)

Price SEK 46,000 (€5,018)
Estimated SEK 50,000–55,000
Optisk Komposition by Victor VASARELY

Optisk Komposition

Price SEK 17,000 (€1,854)
Estimated SEK 12,000–15,000
Composition by Victor VASARELY

Composition

Price SEK 3,800 (€415)
Estimated SEK 3,500–4,000
Kroa Multicolor by Victor VASARELY

Kroa Multicolor

Price USD 7,200 (€4,979)
Estimated USD 5,000–7,000
Untitled by Victor VASARELY

Untitled (1975)

Price USD 525,000 (€373)
Estimated USD 150–300
Lekande Zebror

Lekande Zebror". Ur Mapp "figurativ"

Price SEK 9,400 (€1,063)
Estimated SEK 5,000
Playful Zebras by Victor VASARELY

Playful Zebras

Price EUR 1,100
Estimated EUR 400–600
Corint by Victor VASARELY

Corint (1956)

Price SEK 260,000 (€28,239)
Estimated SEK 225,000–250,000
Axo by Victor VASARELY

Axo

Price SEK 90,000 (€9,775)
Estimated SEK 80,000–100,000
Gest. 102 by Victor VASARELY

Gest. 102 (1948)

Price SEK 110,000 (€11,947)
Estimated SEK 125,000–150,000
Ter-a Ii by Victor VASARELY

Ter-a Ii

Price SEK 16,000 (€1,738)
Estimated SEK 18,000–20,000
Edetta by Victor VASARELY

Edetta

Price SEK 5,000 (€523)
Estimated SEK 5,000–7,000
The Complete Portfolio Comprising 7 Colour Silkscreens by Victor VASARELY

The Complete Portfolio Comprising 7 Colour Silkscreens

Price SEK 16,000 (€1,672)
Estimated SEK 10,000–12,000
The Complete Set Of 10 Colour Silkscreens by Victor VASARELY

The Complete Set Of 10 Colour Silkscreens (1989)

Price SEK 27,000 (€2,822)
Estimated SEK 25,000–30,000
Optisk Komposition by Victor VASARELY

Optisk Komposition

Price SEK 4,500 (€462)
Estimated SEK 4,000
(10) Composition. Portfolio by Victor VASARELY

(10) Composition. Portfolio (1984)

Price SEK 16,000 (€1,530)
Estimated SEK 18,000–20,000
Vega by Victor VASARELY

Vega (1971)

Price SEK 7,000 (€669)
Estimated SEK 5,000–7,000
Vega by Victor VASARELY

Vega (1971)

Price SEK 3,500 (€335)
Estimated SEK 5,000–7,000
Zeebras by Victor VASARELY

Zeebras

Price EUR 1,800
Estimated EUR 500–700
Composition by Victor VASARELY

Composition

Price EUR 320
Estimated EUR 300–400
Weisbuch by Victor VASARELY

Weisbuch (1963)

Price SEK 46,000 (€4,517)
Estimated SEK 40,000–50,000
Topaze Blanche Negatif by Victor VASARELY

Topaze Blanche Negatif (1967)

Price SEK 26,000 (€2,553)
Estimated SEK 10,000–12,000
Beryl Positif by Victor VASARELY

Beryl Positif (1967)

Price SEK 26,000 (€2,553)
Estimated SEK 10,000–12,000
Planetary Folklore Participations No 2 - Yellow-grey by Victor VASARELY

Planetary Folklore Participations No 2 - Yellow-grey

Price SEK 15,000 (€1,473)
Estimated SEK 20,000–25,000

Komposition

Price SEK 1,600 (€154)
Estimated SEK 1,500

Komposition

Price SEK 2,000 (€193)
Estimated SEK 1,500

Optisk Komposition

Price SEK 3,000 (€293)
Estimated SEK 3,000

"optisk Komposition

Price SEK 2,000 (€195)
Estimated SEK 1,500
Zebror by Victor VASARELY

Zebror

Price SEK 6,000 (€595)
Estimated SEK 3,000
Tatra by Victor VASARELY

Tatra (1985)

Price 450,000 (€45,455)
Estimated 500,000–600,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy