Victor VASARELY

Victor VASARELY
1908–1997, Hungary/France

Name Victor VASARELY
Birth 1908, 9/4, Hungary
Died 1997, 15/3, France

Victor Vasarely, (Vásárhelyi) was a Hungarian painter and graphic artist, he moved to France 1930. Vasarely studied with László Moholy-Nagy and came through it in contact with Kandinsky, Gropius, Le Corbusier and Mondrian. He took deep impression on the Bauhaus functionalism. His abstract opkonstverk, often painted in contrasting colors, are composed of sharply cut, geometric shapes.

Source: Art Signature Dictionary

Victor Vasarely föddes i den ungerska staden Pécs 1906. Efter studentexamen började han studera medicin vid universitetet i Budapest men övergav studierna efter ett par år för att helhjärtat ägna sig åt konsten. Den korta medicinska karriären skulle dock lämna sina spår och visas i hans strikt metodiska sinne, objektiviteten och den outsinliga törsten efter kunskap. Vasarely började så studera konst i Mühley i Budapest där man följde Bauhausskolans principer. Han initierade sig själv till de konstruktivistiska tendenserna och upptäckte därigenom den abstrakta konsten. Den första separatutställningen ägde rum i Budapest 1930, samma år valde Vasarely att lämna hemlandet och flytta till Paris där möjligheterna att etablera sig som konstnär var godare. Inledningsvis försörjde han sig som reklamtecknare men började även utveckla sin typiska stil där han konsekvent strävade efter en förenkling och schematisering av objektet i målningarna:
"pure form and pure colour can signify the world..."
Vasarely arbetade intellektuellt med en medvetenhet som hos en vetenskapsman. Han betraktade konstskapandet som ett arbete, i grunden en praktisk verksamhet. Därför saknade han förståelse för den så kallade fria konsten, som bygger på slumpen och subjektiva infall. Här skiljer han sig markant från de samtida utvecklingarna av exempelvis action painting i USA och Cobragruppen i Europa.
Det var under Vasarelys svartvita period under 1950- och början av 1960-talet som han utvecklade och definierade alla de huvudsakliga komponenter som sedan skulle bli känt som op-konstens särpräglade estetik och stil som för alltid kommer att förknippas med namnet Vasarely. 1965 var han också huvudnamnet vid utställningen "Responsive Eyes" på MoMA i New York, en utställning som helt tillägnades den optiska konsten och förde fram den i ljuset.

Source: http://auktionsverket.se/