By using our service you accept the use of cookies.

Victoria WESTBERG

1859–1941, Sweden

Name Victoria WESTBERG
Birth 1859, Sweden
Died 1941, Sweden

Victoria Westberg var elev hos Perseus och studerade även i Italien. Hon vistades ett par år i USA. Hon målade företrädesvis stämningslandskap, gärna med motiv från Gotland men utförde även en del porträtt. Hon hade målarskola i Stockholm samt renoverade även gamla tavlor.
Repr. i N.M. och M.M.

Source: Art Signature Dictionary

Inlopp Till Stockholm by Victoria WESTBERG

Inlopp Till Stockholm (1888)

Price SEK 2,400 (€253)
Estimated SEK 1,500