Victoria WESTBERG
1859–1941, Sweden

Name Victoria WESTBERG
Birth 1859, Sweden
Died 1941, Sweden

Victoria Westberg var elev hos Perseus och studerade även i Italien. Hon vistades ett par år i USA. Hon målade företrädesvis stämningslandskap, gärna med motiv från Gotland men utförde även en del porträtt. Hon hade målarskola i Stockholm samt renoverade även gamla tavlor.
Repr. i N.M. och M.M.

Source: Art Signature Dictionary