Wilhelm BEHM
1859–1934, Sweden

Name Wilhelm, Emanuel BEHM
Birth 1859, Sweden
Died 1934, Sweden

Konstnär, målare, tecknare. Wilhelm Behm studerade på Konstakademien, senare även i Paris, Frankrike. I motiven åerfinns främst det svenska landskapet.
Är representerad i Nationalmuseum samt många andra större museum.

Sommarlandskap Med Flicka I Skogsglänta by Wilhelm BEHM

Sommarlandskap Med Flicka I Skogsglänta (-80)

Price SEK 5,000 (€552)
Estimated SEK 8,000–10,000
Insjölandskap Med Fiskebåt by Wilhelm BEHM

Insjölandskap Med Fiskebåt

Price SEK 5,000 (€579)
Estimated SEK 3,000
The Södertuna Park by Wilhelm BEHM

The Södertuna Park (1886)

Price EUR 3,054
Estimated EUR 1,200–1,500
Vinterandskap by Wilhelm BEHM

Vinterandskap (1929)

Price SEK 2,000 (€220)
Estimated SEK 3,000
Skogsglänta by Wilhelm BEHM

Skogsglänta

Price SEK 3,700 (€385)
Estimated SEK 5,000
Landskap I Skymning by Wilhelm BEHM

Landskap I Skymning (1889)

Price SEK 4,500 (€430)
Estimated SEK 8,000–10,000
Landskap by Wilhelm BEHM

Landskap

Price SEK 500 (€49)
Estimated SEK 1,000–1,500
Månsken över Vatten by Wilhelm BEHM

Månsken över Vatten

Price SEK 1,400 (€137)
Estimated SEK 1,500
Höstlandskap Med Kvinna Vid Gärdesgård by Wilhelm BEHM

Höstlandskap Med Kvinna Vid Gärdesgård

Price SEK 19,000 (€1,727)
Estimated SEK 12,000–15,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy