By using our service you accept the use of cookies.

Wilhelm BEHM

1859–1934, Sweden

Name Wilhelm, Emanuel BEHM
Birth 1859, Sweden
Died 1934, Sweden

Konstnär, målare, tecknare. Wilhelm Behm studerade på Konstakademien, senare även i Paris, Frankrike. I motiven åerfinns främst det svenska landskapet.
Är representerad i Nationalmuseum samt många andra större museum.

Sommarlandskap Med Flicka I Skogsglänta by Wilhelm BEHM

Sommarlandskap Med Flicka I Skogsglänta (-80)

Price SEK 5,000 (€552)
Estimated SEK 8,000–10,000
Insjölandskap Med Fiskebåt by Wilhelm BEHM

Insjölandskap Med Fiskebåt

Price SEK 5,000 (€579)
Estimated SEK 3,000
The Södertuna Park by Wilhelm BEHM

The Södertuna Park (1886)

Price EUR 3,054
Estimated EUR 1,200–1,500
Vinterandskap by Wilhelm BEHM

Vinterandskap (1929)

Price SEK 2,000 (€220)
Estimated SEK 3,000
Skogsglänta by Wilhelm BEHM

Skogsglänta

Price SEK 3,700 (€385)
Estimated SEK 5,000
Landskap I Skymning by Wilhelm BEHM

Landskap I Skymning (1889)

Price SEK 4,500 (€430)
Estimated SEK 8,000–10,000
Landskap by Wilhelm BEHM

Landskap

Price SEK 500 (€49)
Estimated SEK 1,000–1,500
Månsken över Vatten by Wilhelm BEHM

Månsken över Vatten

Price SEK 1,400 (€137)
Estimated SEK 1,500
Höstlandskap Med Kvinna Vid Gärdesgård by Wilhelm BEHM

Höstlandskap Med Kvinna Vid Gärdesgård

Price SEK 19,000 (€1,727)
Estimated SEK 12,000–15,000