Wilhelm BEHM
1859–1934, Sweden

Name Wilhelm, Emanuel BEHM
Birth 1859, Sweden
Died 1934, Sweden

Konstnär, målare, tecknare. Wilhelm Behm studerade på Konstakademien, senare även i Paris, Frankrike. I motiven åerfinns främst det svenska landskapet.
Är representerad i Nationalmuseum samt många andra större museum.