Wilhelm DAHLBOM

1855–1928, Sweden

Name Wilhelm, Stephan DAHLBOM
Birth 1855, Sweden
Died 1928, Sweden

Stephan Wilhelm Dahlbom studied at the Art Academy in Stockholm, and undertook missions to France, Italy and Germany. He painted landscapes, and often beech forests. He has also made a pair of altarpieces.

Wilhelm Stephan Dahlbom studerade vid Konstakademien i Stockholm, samt företog resor till Frankrike, Italien och Tyskland. Han målade landskap, och ofta bokskogar. Han har även gjort ett par altartavlor.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Malmö Museum och Svenska Statens porträttsamling på Gripsholms slott.

Landskapsmotiv by Wilhelm DAHLBOM

Landskapsmotiv (1917)

Price SEK 350 (€41)
Estimated SEK 1,200
Landskap Med Badande by Wilhelm DAHLBOM

Landskap Med Badande (1903)

Price SEK 1,100 (€132)
Estimated SEK 1,000
Fiskare Vid Fiskarstugor by Wilhelm DAHLBOM

Fiskare Vid Fiskarstugor

Price SEK 1,000 (€109)
Estimated SEK 3,000
Landskap I Månsken by Wilhelm DAHLBOM

Landskap I Månsken (1921)

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 1,200
Rökande Fiskare På Brygga by Wilhelm DAHLBOM

Rökande Fiskare På Brygga (-82)

Price SEK 1,900 (€211)
Estimated SEK 1,500
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy