Wilhelm DAHLBOM
1855–1928, Sweden

Name Wilhelm, Stephan DAHLBOM
Birth 1855, Sweden
Died 1928, Sweden

Stephan Wilhelm Dahlbom studied at the Art Academy in Stockholm, and undertook missions to France, Italy and Germany. He painted landscapes, and often beech forests. He has also made a pair of altarpieces.

Wilhelm Stephan Dahlbom studerade vid Konstakademien i Stockholm, samt företog resor till Frankrike, Italien och Tyskland. Han målade landskap, och ofta bokskogar. Han har även gjort ett par altartavlor.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Malmö Museum och Svenska Statens porträttsamling på Gripsholms slott.