Wilhelm WIK
1897–1987, Sweden

Also known as: WIK

Name Wilhelm, Ludvig WIK
Birth 1897, Sweden
Died 1987

Wilhelm Wik var en svensk bildkonstnär. Han studerade i Stockholm för Carl Wilhelmson, på Westminster Art School i London samt för André Lhote i Paris. Han genomförde även studieresor till Frankrike, Spanien, Egypten, Östafrika, Indien och Japan. Wik förknippas med de så kallade ”Trettiotalspuristerna” där konstnärer som Torsten Jovinge, Helge Linden och Erik Byström ingick. Han inspirerades av Henri Matisse och arbetade med hela plan placerade intill varandra utan avgränsade linjer i en funktionalistisk stil. Hans produktion har karaktäriserats som avdetaljerad, syntetiserad och klart disponerad. Wiks färgbehandling strävar från grått till att bli mer grälla färgtoner.

Source: http://www.bukowskis.com