William Howard YORKE
1847–1921, England/USA

Margareta by William Howard YORKE

Margareta (1917)

Price EUR 3,547 Not sold, incl. buyer's premium
Estimated EUR 4,000–5,000
Fartygsporträtt Av Svenska Tvåmastade Skonerten

Fartygsporträtt Av Svenska Tvåmastade Skonerten "arvid", Kaptn J. E. Hellgren (1883)

Price SEK 25,000 (€2,450)
Estimated SEK 25,000–30,000