William NORDING
1884–1956, Sweden

Also known as: WN

Name Erik Gustaf, William, NORDING
Birth 1884, Sweden
Died 1956, Sweden

William Nording studied at Caleb Althin painting school, with Gunnar Hallström, \"Konstnärsförbundents\" school in Sweden, and in Holland, Germany and Paris. He painted the plains from Öland, as well as port and beach motifs.
Represented: National Museum in Stockholm, Moderna Museet, Stockholm, Prince Eugen Waldemarsudde, Gothenburg Art Museum, Gävle, Kalmar, Växjö, Borås, museums and the Swedish National Portrait Collection at Gripsholm Castle, chalk cliffs and Farm Interior, Oland, both in private hands.

William Nording studerade på Caleb Althins målarskola, för Gunnar Hallström, Konstnärsförbundents skola, samt i Holland, Tyskland och Paris. Han målade slättlandskap från Öland, samt hamn och strandmotiv.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Prins eugens Waldemarsudde, Göteborgs Konstmuseum, Gävle, Kalmar, Växjö, Borås muséer och Svenska Statens porträttsamling på Gripsholms slott, Kritklippor och Gårdsinteriör, Öland, båda i privat ägo.