Emil ‘E. J-Thor’ JOHANSON-THOR
1889–1958, Sweden

Also known as: EJT, Johansson-Thor

Name Emil ‘E. J-Thor’ JOHANSON-THOR
Birth 1889, Sweden
Died 1958

Emil Johanson-Thor studied at Alhtins painting school and at the Art Academy for Axel Tallberg. He undertook study tours to France, Germany, Holland, England and Italy. He often painted landscapes of the south part.

Source: Art Signature Dictionary

Emil Johanson-Thor studerade vid Alhtins målarskola och vid Konstakademien för Axel Tallberg. Han företog studieresor till Frankrike, Tyskland, Holland, England och Italien. Han målade ofta landskap från Skåntrakten.

Source: Art Signature Dictionary