Eva BAGGE
1871–1964, Sweden

Also known as: EB

Name Eva BAGGE
Birth 1871, 15/12, Sweden
Died 1964, Sweden

Eva Bagge studied at the Art Academy in Stockholm for Georg von Rosen and Gustav Cederstrom, and at ”Konstnärsförbundets Skola” in Sweden. She undertook trips to Italy and to France where she is studying at the Académie Calarossi. She painted landscapes environments with courtyards, exteriors and interiors. She had her breakthrough as an artist at age 70.
Represented in Sweden: the National Museum in Stockholm Modern Museum in Stockholm, Malmo Museum in Gripsholm Castle collections.

Source: Composed of a variety of sources from the internet.

Eva Bagge studerade vid Konstakademien i Stockholm för bl.a. Georg von Rosen och Gustav Cederström, samt vid Konstnärsförbundets skola. Hon företar resor till Italien och till Frankrike där hon studerar på Académie Calarossi. Hon målar landskapsmiljöer med gårdar, exteriörer och interiörer. Hon fick sitt genombrott som konstnär först vid 70 års ålder.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm Moderna Muséet i Stockholm, Malmö Museum och i Gripsholms slottssamlingar.

Källa: Sammansatt av olika källor från internet.